Presse

La presse parle du shiatsu et du do in

Article Shiatsu – I. Laading
Article Shiatsu Nice Matin
Article Shiatsu B. Bouheret
Article Shiatsu Le Monde
Article Do-in Marie-France